průsek od Čertova kamene
sem přijde pes

 

Propozice

Datum: 6. až 10. květen 2015
Pořadatel: AP, HP a pořadatelská smečka Bludné psice a Krkonošské tlapky
Základna: Autokemp Hejnice

dogtrekking Bludná psice na Jizerkách včetně závodu seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu (označení LONG) a doprovodný MID Bludné psice zařazený do seriálu dog-maratonu.

 

Trasa

Povede převážně divokými severními svahy a zavede Vás na nejvyšší horu Jizerských hor Smrk, dále zdoláte krále a kralevice jizerskohorských vyhlídek, kontroly najdete u divokých vodopádů, na rozhlednách i skalnich vyhlídkách. Naleznete ale i odpočinkové úseky s možnostmi občerstvení. Trasa o celkové délce kolem 131 km je tvořena smyčkami s mnoha možnostmi jak si Psici užít a přitom splnit podmínku dogtrekkingu, tj. zvládnout minimálně 80 km. Vzhledem ke státnímu svátku 8.5. Vám nabízíme možnost protáhnout si trek na délku která je výzvou :-) Schémátko trasy viz Novinky

Bludná psice 2015 Vám nabízí následující trasy (podrobnější informace především pravidla v sekci Dotazy a odpovědi ):

Účastníci mohou po dohodě s pořadatelem odstartovat do závodu i později (čtvrtek odpoledne, pátek ráno), jako startovní čas je jim ale započten čtvrtek 9,00. I tak se ale lze při zvládnutí celé trasy velmi pěkně umístit, trek je náročný a mnoho trekařů zvolí během treku některou z možností zkrácení trasy.

Trasy budou zachyceny v grafickém itineráři a zakresleny na mapě, obojí dostane každý účastník od organizátorů. Časový limit pro celou trasu je do doby uzavření cíle.

V neděli 3.5.2015 zveřejníme trasu v maximalistické podobě na těchto webových stránkách,případné zkrácení v závislosti na aktuálním výhledu počasí pak oznámíme na prezentacích jednotlivých tratí.

!  Trasa vede Chráněnou krajinnou oblastí Jizerské hory – na území CHKO platí omezení daná Návštěvním řádem CHKO. Bivakování není omezeno s výjimkou oblasti NPR Jizerskohorské bučiny. V mapě budou vyznačeny oblasti s přísným zákazem geocachingu (nebojte, tyto oblasti nepřevažují). Oblasti byly vymezeny KŘ Lesů ČR a je zde zákaz vstupu vzhlem k ochraně hnízdění tetřívka. Porušení zákazu ohrožuje celou akci a bude trestáno okamžitou diskvalifikací.

 

Trasa je omezena následujícími okrajovými body a jejím prostorem se můžete zkusit potěšit prostřednictvím pohledové mapy .

 

Kategorie Bludné psice

* Ženy nad 35 let se mohou podle své úvahy rozhodnout zda se přihlásí do kategorie DTW1 nebo DTW2, podobně muži nad 40 do DTM1 nebo DTM2. Detailně viz Pravidla dogtrekkingu .

 

Termíny a časový plán

Prezentace LONG středa 6.5. mezi 17:00 a 23:00 hod
Prezentace MID pátek 8.5. mezi 17:00 a 23:00 hod
Veterinární přejímka: čtvrtek 7.5. mezi 6,00 až 8,00 LONG, sobota 9.5. 6,00 až 8,00 MID
   
Start Bludná psice LONG volný čtvrtek 7.5.2015 mezi 7,00 až 9,00
Start MID: volný v sobotu 9.5. v 7,00 až 9,00 MID
   
Uzavření cíle: neděle 10.5. v 9,30 hod
Vyhlášení výsledků: neděle 10.5. kolem 10,30 hod

Meetingy nebudou. V neděli 3.5. budou na těchto stránkách společně s trasou zveřejněny podrobné pokyny tak abyste se mohli na vše důkladně připravit.

Na případné změny a upřesnění budete vždy upozorněni v sekci Novinky.

Před prezentací je nutné uhradit poplatky za parkovné, ubytování (stanování, kempování) a doklad o úhradě předložit na prezentaci.

Podmínkou startu je předchozí veterinární přejímka psů.

 

Povinná výbava

Bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka, hamaka nebo alumatka), mapa s trasou (zajistí pořadatel), grafický itinerář, lékárnička (1 x obvaz hotový, 1 x elastické obinadlo, 5 x náplast s polštářkem), 1x izotermická folie, miska pro psa, strava pro psa a pro člověka, lahev s pitnou vodou (min. 1 litr na psa), dvě botičky pro každého psa, funkční svítílna (doporučujeme čelovou), píšťalka.

Povinná výbava jako celek nebo část bude kontrolována na startu, v průběhu závodu i v cíli. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit účastníka na start v případě pochyb o funkčnosti povinné výbavy. Camelbak a jeho obsah nebudou uznávány jako nádoba a voda pro psa. Upozorňujeme na slabé pokrytí oblasti telefonním signálem a velkým přesahem zahraničních oparátorů na území ČR.

Povinná výbava pro MID je stejná jako pro LONG bez bivakovacích potřeb.

Doporučená výbava

Funkční mobilní telefon, pláštěnka, teplé oblečení, návleky na boty (v případě sněhu na trase, viz pokyny), buzola, náhradní baterie, zahraniční účastníci pojištění léčebných výloh, košík (náhubek), průkaz zdravotního pojištění. Volitelná část trasy může vést mimo hranice ČR. Pokud tuto možnost budete chtít využít měli byste mít očkovací průkaz platný v Evropské unii.

 

Přihlášky a startovné

Startovné - při zaplacení do:

31. března 2015 340,- Kč LONG, 290,- Kč MID
25. dubna 2015 390,- Kč LONG, 290,- Kč MID
později a na místě 540,- Kč LONG, 400,- Kč MID

Placení startovného na účet číslo 670100-2212422378/6210 případně osobně pořadatelům (Andrea Pěkná, Honza Prášil) na předchozích akcích. Jako variabilní symbol uveďte číslo kontaktního telefonu, do poznámky v převodu Vaše jméno. Platby na účet přijímáme do 30. dubna, po tomto termínu bude možná pouze platba v hotovosti na prezentaci.

V případě odřeknutí účasti po 25. dubnu 2015 je startovné nevratné. Do 25. dubna startovné vrátíme v plné výši.

 

Veterinární podmínky

Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi starší 1 roku. Podmínkou účasti je předložení očkovacího průkazu s potvrzením o platném očkování a absolvování veterinární přejímky psů. Závodu se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima.

Psi z členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 (označení psa a "psí pas").

 

Další podmínky

Závod je zařazen do seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu a závodníci jsou povinni řídit se Soutěžním řádem dogtrekkingu. Dogtrekking je extrémní vytrvalostní sport. Účastníci jsou při něm odkázáni pouze sami na sebe a do závodu vstupují na vlastní nebezpečí.

Účastníci ve věku 15-18 let předloží při prezentaci písemný souhlas zákonného zástupce.

Účastníci se na trati pohybují nejvíce ve dvojicích. Po celou dobu závodu musí být psi připoutaní.

Odvoz z trasy bude zajištěn zdarma v případě úrazu nebo vyčerpání psů, v ostatních případech za poplatek 200,- Kč. Upozorňujeme ale na velmi omezené možnosti vjezdu do vlastních Jizerských hor a vzhledem k systému zkratek Vás žádáme o maximální omezení požadavků na svoz. Svozová místa budou uvedena v mapě a v pokynech.

Porušení pravidel, zejména volný pohyb psů v závodě a v kempu, může vést k okamžité diskvalifikaci.

zpět nahoru